Privacy Policy

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kyra ten Cate.

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Kyra ten Cate op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kyra ten Cate kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Kyra ten Cate is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 

Alle Informatie op deze website is eigendom van Kyra ten Cate en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de Informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De documenten van deze website mogen slechts gekopieerd worden ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de website, aan gebruikers van deze website toegekend. 

Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kyra ten Cate. Wanneer u deze website bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en u van de op deze website aangeboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Kyra ten Cate. 

Kyra ten Cate wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de website waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de website Kyra ten Cate aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf. 

Deze website wordt uitgegeven door:

Kyra ten Cate
Nes 89
1012 KD Amsterdam

Tel: +31(0)20 6248339
Mob: +31(0)653450758